Biopaliwo z Roślin Konopi 

Biopaliwo z konopi: Co to jest, jego potencjał i dlaczego jeszcze nie ma go na rynku.

Jako jeden z obszarów, na których skoncentrowano się podczas rezygnacji z paliw kopalnych, biopaliwa wydawały się mieć obiecującą przyszłość. W przeciwieństwie do kukurydzy lub innej biomasy wykorzystywanej do produkcji biopaliw, biopaliwo z konopi nie osiągnęło swoich potencjalnych szczytów. Czym jest biopaliwo konopne, jaki jest jego potencjał i dlaczego jeszcze nie ma go na rynku?

Wszechstronność konopi zawsze była jednym z głównych punktów sprzedaży. Ludzie wykorzystywali konopie na niezliczone, pomysłowe sposoby na przestrzeni dziejów do wielu różnych celów. Obecnie olej z nasion konopi jest używany do produkcji biodiesla z konopi. W tym artykule wyjaśnimy, czym są biopaliwa, i dlaczego biopaliwa na bazie konopi nie osiągnęły swojego pełnego potencjału.

Co to jest biopaliwo?

Mówiąc najprościej, biopaliwo to odnawialne, biodegradowalne paliwo. Oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, i oleje z nasion są źródłami biomasy do produkcji biopaliw. Zasadniczo biopaliwa są wytwarzane z materiału ulegającego biodegradacji, inaczej określanego jako odpady. Obecnie kukurydza jest podstawową biomasą wykorzystywaną do produkcji biopaliw. Aby paliwo można było uznać za odnawialne, źródła biomasy muszą być dostępne regularnie.

To sprawia, że ​​biodiesel znacznie różni się od konkurencji opartej na paliwach kopalnych. Oznacza to, że wiele materiałów biodegradowalnych, które w innym przypadku uważa się za odpady, ma możliwość przekształcenia w paliwo palne. Identyfikacja stężenia biomateriału w paliwie jest łatwa i identyczna niezależnie od miejsca zamieszkania. Stężenia biopaliwa są oznaczone literą B, a następnie procentową zawartością biopaliwa w mieszance. Tak więc B10 oznacza, że ​​10% paliwa zostało wyprodukowane z biopaliw. [1]

Obietnice i potencjał biopaliw

Zwolennicy zwiększonej produkcji biodiesla i biopaliw często wykorzystują obietnicę i potencjał tych źródeł energii jako opłacalnych paliw, aby pomóc społeczeństwu w przejściu z uzależnienia od paliw kopalnych. Mając obietnicę i potencjał biopaliw, rządy na całym świecie zapewniają znaczące wsparcie dla rozwoju biopaliw jako konkurencyjnej alternatywy dla benzyny i konwencjonalnego oleju napędowego.

Polityki promujące rozwój przemysłu biodiesla obejmują zachęty konsumpcyjne, gwarancje produkcyjne w formie zachęt podatkowych lub gwarantowanych pożyczek, bezpośrednie dotacje finansowe i obowiązkowe wymogi dotyczące konsumpcji. W przeciwieństwie do biopaliw pochodzenia roślinnego, konopie pozostają w tyle za swoimi konkurentami jako opcja biopaliwa.

Dla rolników konopie mają większe nadzieje i potencjał, niż sugerują to cele finansowe. Rolnicy mogą sadzić konopie, aby rozwiązać problemy z toksynami w glebie. Olej z nasion konopi jest przetwarzany na biopaliwo, a pozostała część materiału roślinnego może być przetwarzana na metanol i etanol.

Kristina Etter zauważa, że ​​te biopaliwa konopne mogą zasilać całą działalność rolniczą i że konopie mogą być wykorzystywane do odnowy toksycznie zanieczyszczonej gleby w procesie zwanym bioremediacją.

Dlaczego biopaliwo z konopi nie osiągnęło swojego potencjału tak jak inne biopaliwa?

Wiele z powolnego wzrostu konopi jako biopaliwa można przypisać mylącemu statusowi prawnemu, dezinformacji, normom kulturowym i brakowi zrozumienia konopi oraz cannabis, ich różnic oraz niezliczonych możliwych zastosowań tych roślin. Ford Model T, wprowadzony po raz pierwszy w 1908 roku, mógł być napędzany benzyną lub biopaliwami z konopi. Przez cały XX wiek konopie i cannabis ucierpiały w wyniku długiej i dobrze udokumentowanej kampanii propagandowej, która miała destrukcyjne konsekwencje zarówno dla roślin, jak i dla ludzi. Jednak w XXI wieku konopie i cannabis przeszły znaczące zmiany w legalności, zrozumieniu społecznym, edukacji i akceptacji.

Polityka rządu i legalność spowolniły wysiłki badawcze skoncentrowane na konopiach aż do XXI wieku. Badacze biopaliw i rolnicy byli w stanie wykorzystać w swoich badaniach i opracowanej technologii szeroką gamę materii organicznej ze względu na łatwy dostęp do surowca. Kontrowersyjny status konopi oznacza, że ​​badania, technologia i rynek biopaliw konopnych pozostają daleko w tyle za resztą branży. Jednak biopaliwa z konopi niosą duże nadzieje. Wszechstronność konopi jako rośliny uprawnej zwiększyła badania, a wspierająca polityka rządu spowoduje wzrost przemysłu biopaliw konopnych.[3] Aby przemysł biopaliw konopnych mógł się rozwijać, należy wyprodukować więcej biomasy konopnej i przeprowadzić badania w celu idealizacji konopi do uprawy w cieplejszym klimacie.

Jednak ludzie muszą zachować ostrożność przy produkcji biopaliw. Produkcja biopaliw wymaga dużych ilości słodkiej wody: ograniczonego zasobu na planecie. Przeznaczając więcej ziemi pod produkcję biopaliw, niewątpliwie wysiedlimy wielu ludzi, zmieniły florę, faunę oraz krajobraz. Sprawę komplikuje fakt, że produkcja biodiesla i etanolu z kukurydzy jest „procesem negatywnym pod względem energetycznym”[4], wymagającym więcej energii do wytworzenia paliwa niż samo paliwo może wyprodukować. Dalsze komplikacje pojawiają się, gdy ludzie przechodzą na odnawialne źródła energii dla swoich potrzeb paliwowych i powoli odchodzą od nieodnawialnych paliw kopalnych.

Chociaż rynek biopaliw konopnych jeszcze się nie urzeczywistnił i jest tak skomplikowany, jak produkcja energii, wykorzystanie, transformacja gruntów i zmiany klimatyczne, biopaliwa konopne mogą być ważnym i opłacalnym źródłem energii. Dzięki wzmożonym badaniom, finansowaniu rządowym i społecznej akceptacji konopi oraz cannabis, rynek biopaliw konopnych prawdopodobnie urzeczywistni się, gdy ludzie przejdą na odnawialne źródła energii.

Wszechstronność konopi może okazać się kluczem, który otworzy rynek biopaliw konopnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.