sklep z feminizowanymi nasionami konopi, szybko rosnące automaty xxl z dużym poziomem thc

CBD łagodzi agresywne zachowania

CBD łagodzi agresywne zachowania, TanieSianie, Tanie Sianie
Naukowcy mówią, że kannabidiol osłabia agresywność wywoływaną izolacją społeczną. Badanie, („Kannabidiol łagodzi agresywne zachowanie wywołane izolacją społeczną u myszy: zaangażowanie receptorów 5-HT1A i CB1”), oparte na modelu myszy, zostało przeprowadzone przez naukowców z Ribeirão Preto Medical School na Uniwersytecie São Paulo (FMRP-USP ) w Brazylii. Wyniki zostały opublikowane w Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

„Długotrwałe przetrzymywanie myszy w samotności zwiększa ich agresywne zachowania wywoływane izolacją lub agresją terytorialną, która może zostać osłabiona przez leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Przedkliniczne i kliniczne ustalenia wskazują, że kannabidiol (CBD), niepsychotomimetyczny związek Cannabis sativa, ma właściwości przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Jednak w niewielu badaniach zbadano wpływ CBD na zachowania agresywne ”- napisali naukowcy.

„W tym przypadku sprawdziliśmy, czy CBD (5, 15, 30 i 60 mg / kg; i.p.) może osłabić agresywne zachowanie wywołane izolacją społeczną. Samce myszy szwajcarskich (7–8 tygodni) były trzymane w jednym miejscu przez 10 dni w celu wywołania wystąpienia u nich zachowań agresywnych, podczas gdy myszy specyficzne tej samej płci oraz w tym samym wieku trzymane były w grupach. Podczas testów myszy trzymane w grupach umieszczono w klatkach z myszami trzymanymi na osobności i odnotowano agresywne zachowania zainicjowane przez myszy trzymane na osobności. W badaniu zbadano także udział receptorów 5-HT1A i CB1 (CB1R) w działaniu CBD.”

„Wszystkie przetestowane dawki CBD wywoływały działanie przeciw agresywne, na co wskazuje spadek liczby ataków. CBD w dawkach pośrednich (15 i 30 mg / kg) również zwiększało opóźnienie ataku oraz czas jego trwania. Żadna dawka CBD nie zakłócała ​​zachowania ruchowego. Antyagresywne działanie CBD zostało osłabione przez antagonistę receptora 5-HT1A WAY100635 (0,3 mg / kg) i antagonistę CB1 AM251 (1 mg / kg), co sugeruje, że CBD zmniejsza agresywne zachowania wywołane izolacją społeczną poprzez mechanizm związany z aktywacją receptorów 5-HT1A i CB1.”

„Ponadto, CBD okazało się obniżać ekspresję białka c-Fos, markera aktywności neuronalnej, w bocznych okołoprzewodowych komórkach (lPAG) u izolowanych społecznie myszy poddanych testowi, co wskazuje na potencjalne zaangażowanie tego regionu mózgu w działanie leku. Podsumowując, nasze odkrycia sugerują, że CBD może być terapeutycznie użyteczny w leczeniu zachowań agresywnych, które zwykle są związane z zaburzeniami psychicznymi. ”

„Nasze badanie pokazuje, że kannabidiol może hamować agresywność, a czyni to poprzez ułatwianie aktywacji dwóch receptorów: receptora 5-HT1A odpowiedzialnego za działanie neuroprzekaźnika serotoniny oraz receptora CB1 odpowiedzialnego za działanie endokannabinoidów” mówi Francisco Silveira Guimarães, doktor, profesor FMRP-USP i kierownik badania.

Guimarães podkreślił, że chociaż jest pozyskiwany z marihuany, kanabidiol nie wywołuje uzależnienia ani nie wywołuje efektów psychotomimetycznych (podobnych do psychozy). Składnikiem marihuany odpowiedzialnym za te efekty jest tetrahydrokannabinol (THC). Kannabidiol natomiast faktycznie jest w stanie hamować niektóre działania THC.

CBD łagodzi agresywne zachowania, TanieSianie, Tanie Sianie

„Kannabidiol badany był przez ostatnie 20 lat w różnych kontekstach, ale bardzo niewiele badań przeprowadzono pod kątem jego wpływu na zachowania agresywne,” dodaje Guimarães.
Guimarães wyjaśnił, że agresja indukowana izolacją jest klasycznym modelem behawioralnym stosowanym w eksperymentach.

„Agresję wywołaną izolacją można złagodzić poprzez podawanie leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych lub przeciwpsychotycznych. Badania przedkliniczne i kliniczne wykazały, że kanabidiol ma te właściwości, dlatego postanowiliśmy przetestować jego wpływ na indukowaną agresywność ”- powiedział.

„Na podstawie wyników innych badań można było oczekiwać zmniejszenia agresywności podczas podawania kannabidiolu w wyższych dawkach. W eksperymentach mających na celu zbadanie potencjału substancji jako na przykład środka przeciwdepresyjnego, takie efekty otrzymywano.”

Dane z literatury i samego laboratorium sugerują, że kannabidiol hamuje również enzym, który metabolizuje endokannabinoidowy anandamid . Endokannabinoidy to neuroprzekaźniki wytwarzane w ośrodkowym układzie nerwowym, w tym w mózgu. Anandamid wiąże się z receptorami kannabinoidowymi typu 1 (CB1), które są również aktywowane przez THC, główny psychoaktywny kannabinoid w marihuanie.

Aby ustalić, czy ten mechanizm może być również zaangażowany w antyagresywne działanie kannabidiolu, naukowcy przeprowadzili test z użyciem AM251, antagonisty receptora CB1, w połączeniu z kannabidiolem. Wyniki były podobne.

„Antyagresywne działanie kannabidiolu zostało osłabione przez WAY100635, antagonistę receptora 5-HT1A, przy dawce 0,3 mg / kg oraz przez AM251, antagonistę receptora CB1, w dawce 1 mg / kg, co sugeruje, że kannabidiol osłabia indukowane izolacją agresywne zachowanie za pomocą mechanizmu związanego z aktywacją receptorów 5-HT1A i receptorów CB1 ”, mówi Guimarães. „Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób receptory 5-HT1A i CB1 wpływają na agresywność u myszy, ale mechanizmy aktywacji wydają się być różne w każdym przypadku”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie.