Marihuana Nie Zwiększa Ryzyka Wystąpienia Zapalenia Płuc

Badania wykazały, że marihuana nie zwiększa ryzyka wystąpienia zapalenia płuc.

Według nowych badań, które nie będą zaskoczeniem dla zwolenników konopi indyjskich, spożycie marihuany nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc. Tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Annals of Epidemiology i zatytułowanego „Używanie marihuany i ryzyko zapalenia płuc u mężczyzn zakażonych oraz niezakażonych wirusem HIV”.

W ramach badania naukowcy z University of California w Los Angeles zbadali związek między używaniem konopi indyjskich a ryzykiem zapalenia płuc wśród grupy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (Multicenter AIDS Cohort Study) w okresie prawie trzech dekad (1984- 2013). W badaniu wzięło udział prawie 2800 mężczyzn zakażonych wirusem HIV i około 2700 niezakażonych tym wirusem mężczyzn. Autorzy badania podali, że ani cotygodniowe, ani codzienne używanie marihuany nie było istotnie związane z podwyższoną częstością występowania zapalenia płuc.

Badanie zakończyło się stwierdzeniem, że dane te „nie dostarczają dowodów na występowanie istotnego związku między używaniem marihuany a występowaniem zapalenia płuc” oraz „Opierając się na populacji mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, wyniki mogą nie przekładać się na inne grupy społeczne, takie jak np. mężczyźni, którzy nie uprawiają seksu w ogóle. Niemniej jednak wyniki i wnioski dotyczące grupy niezakażonej wirusem HIV mogą mieć charakter informacyjny i większe znaczenie dla ogólnej populacji”.

Pełne streszczenie tego badania można znaleźć poniżej:

Kontekst: Częstość używania marihuany rośnie w Stanach Zjednoczonych. Wykazano, że palenie marihuany osłabia aktywność bakteriobójczą makrofagów pęcherzyków płucnych i zmniejsza liczbę rzęskowych komórek nabłonka oskrzeli z równoległym wzrostem liczby komórek nabłonka powierzchniowych wydzielających śluz, co ostatecznie może zwiększać ryzyko zapalenia płuc. Jednak pozostaje niejasne, czy istnieje związek między paleniem marihuany a zapaleniem płuc.

Metody: Korzystając z danych z wieloośrodkowego badania kohortowego AIDS (MACS), długoterminowego obserwacyjnego badania kohortowego mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami w Stanach Zjednoczonych, do oszacowania ryzyka zapalenia płuc u osób zakażonych wirusem HIV zastosowaliśmy modele proporcjonalnego ryzyka Coxa. (n=2784) i mężczyzn niezakażonych wirusem HIV (n=2665) w latach 1984-2013; skorygowano także zmienne czasowe i stałe wartości początkowe.

Wyniki: Cotygodniowe lub codzienne używanie marihuany nie było istotnie związane ze zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc u mężczyzn niezakażonych wirusem HIV [skorygowany współczynnik ryzyka]. W analizie odpowiedzi na dawkę, codzienne stosowanie [0,68, 0,34-1,35] wiązało się z niższym oszacowaniem punktowym niż stosowanie tygodniowe [0,99, 0,79-1,25].

Wniosek: Palenie marihuany nie wiązało się ze znacznym wzrostem ryzyka zapalenia płuc u mężczyzn zakażonych lub niezakażonych wirusem HIV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.