Stosowanie Cannabis Związane z Lepszym Snem u Seniorów

Nowe badanie wskazuje, że marihuana może pomóc seniorom uzyskać lepszy sen.

Przeprowadzono wiele badań dotyczących snu oraz marihuany, ponieważ uznaje się, że marihuana ogólnie może pomóc w zasypianiu. Jednak do tej pory niewiele z tych badań dotyczyło wzorców snu u seniorów.

Według nowego badania, codzienne używanie konopi indyjskich przez osoby starsze wiąże się z wydłużeniem czasu snu, ponieważ sen jest głównym problemem, na który leczą się ci pacjenci. To nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego jest wyjątkowe, ponieważ dotyczy używania konopi indyjskich i tego, jak marihuana może pomóc w procesie zasypiania u seniorów (zarówno u pacjentów HIV jak i nie).

„Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego ocenili związek między codziennym używaniem konopi indyjskich a jakością snu w okresie 14 dni w grupie starszych osób dorosłych (w wieku od 50 do 70 lat) z HIV oraz bez HIV” – wyjaśnia badanie, podając przegląd zastosowanych procedur oraz konfiguracje. „W badanym okresie uczestnicy nosili zegarki do aktygrafii, aby obiektywnie ocenić jakość snu”.

Wyniki przeprowadzonego badania

Naukowcy odkryli, że ogólnie marihuana pomogła seniorom uzyskać średnio 30 dodatkowych minut snu. Badani używali smartfonów i zegarków do aktygrafii do rejestrowania swoich wzorców snu, podobnie do sposobu, w jaki wzorce snu są rejestrowane przez urządzenia smartwatch. Pacjenci zapisywali, kiedy zasnęli, obudzili się i zdejmowali zegarki.

Obecnie porównuje się wyniki wszystkich badań na temat wpływu konopi na jakość snu. Prawdopodobnie zależy to od takich kwestii jak częstotliwość oraz ilość zażywania, rodzaj marihuany oraz powody jej stosowania.

To konkretne badanie zostało przeprowadzone, ponieważ jest coraz więcej osób starszych żyjących z HIV niż w poprzednich latach, a osoby starsze z HIV często mają problemy z jakością snu i próbują znaleźć sposoby na jego poprawę. Nie ma zbyt wielu informacji na temat tej grupy wiekowej, więc to badanie miało na celu uzyskanie większej ilości szczegółów.

„Ogólnie rzecz biorąc, badanie to pokazuje, że połączenie EMA ze smartfonami i urządzeń do aktygrafii w celu zbadania związku między używaniem konopi indyjskich a snem w świecie rzeczywistym może dostarczyć nowych informacji na temat czasowych związków tych kofaktorów behawioralnych” – stwierdzają autorzy. „W naszej małej próbie wyniki wykazały, że używanie konopi indyjskich było związane z dłuższym czasem snu, ale nie było związane z wydajnością snu ani jego fragmentacją. Ponieważ rekreacyjne i lecznicze używanie konopi indyjskich stale rośnie, nowe metodologie, które wykorzystują tę technologię okażą się przydatne do dalszego scharakteryzowania i zbadania związku między używaniem konopi indyjskich w prawdziwym świecie a zachowaniami zdrowotnymi w ciągu całego życia”.

Autorzy mają również nadzieję, że badanie zostanie powtórzone z większymi próbami, które pozwolą zebrać więcej szczegółów na temat używania konopi indyjskich przez seniorów. Przyznano również, że nie można założyć związku przyczynowego, a zmiany snu mogą być również spowodowane innymi czynnikami.

Chociaż nawet ci, którzy przeprowadzili badanie, przyznają, że badania są wciąż na wczesnym etapie i należy przeprowadzić ich więcej, asne jest, że marihuana i sen mają silny związek, zwłaszcza w przypadkach, gdy pacjenci przyjmują leki pomagające w problemach ze snem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.