Psychodeliki Mogą Łagodzić Objawy Zaburzeń Psychicznych

Nowy przegląd badań: Psychodeliki mogą pomóc złagodzić objawy zaburzeń psychicznych.

Stwierdzono, że psychedeliki z towarzyszącą psychoterapią i bez niej zmniejszają objawy związane z co najmniej ośmioma różnymi diagnozami psychiatrycznymi.

„Sprawdzano różne schorzenia, od depresji po autyzm, przy czym najwięcej badań poświęcono zaburzeniom związanym z używaniem substancji” – stwierdza artykuł. „Większość przeanalizowanych badań wykazała znaczące powiązania z poprawą badanych warunków”.

Podczas gdy autorzy zauważyli, że „trudno było wyciągnąć ostateczne wnioski, ponieważ większość badań posiadała małych rozmiarów próby, niespójne pomiary oraz generalnie słaby projekt”, stwierdzili, że „ten zbiór literatury pilotażowej sugeruje możliwość korzyści terapeutycznej, która mogłaby przeważyć niekorzystne wydarzenia oraz uzasadnić bardziej rygorystyczne, ostateczne badanie”.

Odkrycia zostały opublikowane w Journal of Psychiatric Practice na początku tego miesiąca.

Szacuje się, że w zeszłym roku około 5,6 miliona Amerykanów zgłosiło używanie halucynogenów, które są nielegalne, chociaż agencje federalne potwierdziły ich potencjalną wartość medyczną. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób te substancje psychedeliczne mogą pomóc ludziom, naukowcy z University of Texas Health Science Center w San Antonio przeanalizowali badania kliniczne, które obejmowały ayahuascę, ibogainę, ketaminę, dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), 3,4-metylenodioksymetamfetaminę (MDMA lub ecstasy). ) i psilocybinę.

Autorzy recenzji skupili się na 16 badaniach opublikowanych w latach 1946–2017. Oto niektóre z ich ustaleń:

• W dwóch powiązanych badaniach pacjenci, u których zdiagnozowano nawracające duże zaburzenie depresyjne, zauważyli, że ich objawy zostały zmniejszone po pojedynczej dawce ayahuaski. Chociaż substancja psychedeliczna była ogólnie dobrze tolerowana, połowa uczestników badania doświadczyła wymiotów.

• W przeglądzie stwierdza się, że pacjenci z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, którym podano dużą dawkę dipropylotryptaminy podczas terapii przez wiele tygodni, „wykazali znaczną poprawę w wielu skalach ocen, w tym depresji, samooceny i wglądu”.

• W badaniu 75 uczestników z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, konopi indyjskich i kokainy 61 procent zgłosiło powstrzymywanie się od preferowanej substancji przez średnio pięć miesięcy po leczeniu ibogainą i terapii behawioralnej.

• Badacze odkryli, że psychoterapia wspomagana ketaminą pomogła większej liczbie osób powstrzymać się od nadużywania alkoholu niż osoby, które przeszły ten sam trzymiesięczny kurs psychoterapii bez halucynogenu. „Autorzy”, stwierdza przegląd, „opisali leczenie ponad 1000 pacjentów psychoterapią ketaminą bez żadnych doniesień o przedłużającej się psychozie, retrospekcjach, pobudzeniu lub nadużywaniu ketaminy”.

• Pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenie związane z używaniem alkoholu, byli w stanie powstrzymać się od spożywania alkoholu dzięki pojedynczej dawce LSD.

• Niewielkie badanie wykazało, że wyższe dawki MDMA podczas terapii wydawały się mieć większy wpływ na przewlekłe objawy PTSD związane z urazem seksualnym niż niższe dawki tej substancji.

• Inne małe badanie wykazało, że pacjenci z różnymi rodzajami raka i związanym z nimi lękiem widzieli, że ich objawy lęku i depresji zmniejszyły się po umiarkowanej dawce psilocybiny, chociaż efekty nie były „statystycznie istotne” aż do sześciu miesięcy po podaniu substancji

• Badacze odkryli również, że pacjenci doświadczyli krótkotrwałego wzrostu częstości akcji serca i ciśnienia krwi po zażyciu psilocybiny.

„W 15 z 16 badań stwierdzono, że monoterapia halucynogenem lub terapia wspomagająca powodowała klinicznie istotne zmniejszenie symptomatologii” – stwierdza przegląd. „Wiele z tych ulepszeń wystąpiło u osób, które wcześniej nie reagowały na tradycyjne metody leczenia. Co więcej, wiele badań wykazało poprawę w krótszym czasie niż zwykle obserwuje się to w przypadku tradycyjnej psychofarmakologii lub terapii. ”

Dodatkowo autorzy przeglądu stwierdzili, że wszystkie z wyjątkiem jednego z ośmiu badań, które badały, w jaki sposób psychedeliki mogą wpływać na zaburzenia związane z używaniem substancji, odnotowały „znaczące korzyści”.

„Chociaż sukcesy opisane w analizowanych tu badaniach są intrygujące, nie należy ich błędnie interpretować jako aprobaty dla stosowania halucynogenów w leczeniu któregokolwiek z powyższych stanów” – napisali autorzy. „Ta recenzja była z natury stronnicza ze względu na kryteria selekcji, a niebezpieczeństwa związane z używaniem narkotyków halucynogennych nie były przedmiotem tej recenzji. Nie powinno to jednak odwracać uwagi od opisanych potencjalnych korzyści”.

Przegląd zakończył się wskazaniem barier strukturalnych dla rozszerzonych badań nad psychedelikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie.