Kannabinoidy Mogą Leczyć Reakcje Neurozapalne (Badanie)

Kannabinoidy mogą leczyć objawy neuropatyczne i reakcje neurozapalne (badanie)

Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym przez European Journal of Neuroscience, agoniści receptora CB2 – tacy jak kannabinoidy pochodzące z konopi indyjskich – mogą stanowić idealną opcję leczenia objawów neuropatycznych i odpowiedzi neurozapalnych. Badanie zostało opublikowane w formie elektronicznej przed wydrukiem przez Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych.

„Receptor kannabinoidowy 2 (CB2) stał się obiecującym celem w leczeniu różnych zespołów bólu neuropatycznego”, stwierdza streszczenie badania. „W modelach bólu neuropatycznego aktywowany mikroglej z ekspresją receptorów CB2 jest widoczny w rdzeniu kręgowym”.

Mając to na uwadze, naukowcy postawili hipotezę, że agonista CB2 może „modulować stan zapalny układu nerwowego i ból neuropatyczny w modelu niedokrwienia CRPS [złożonego regionalnego zespołu bólowego] poprzez regulację sygnalizacji CB2 i CX3CR1”.

Wykorzystując przewlekły ból po niedokrwieniu (CPIP) jako model CRPS, naukowcy wykorzystali szczury do określenia potencjalnych korzyści z selektywnego agonisty CB2 mającego naśladować działanie kannabinoidów.

Szczury w grupie CPIP wykazywały znaczące przekrwienie i obrzęk niedokrwiennej tylnej łapy oraz spontaniczne zachowania bólowe (potrząsanie ciałem, lizanie tylnej łapy), podczas gdy „dootrzewnowe podanie MDA7 (selektywnego agonisty CB2) osłabiło mechaniczną alodynię indukowaną przez CPIP”.

Stwierdzono, że leczenie MDA7 „koliduje z wczesnymi zdarzeniami w odpowiedzi neurozapalnej CRPS-I przez hamowanie obrzęku obwodowego, aktywacji mikrogleju kręgosłupa i ekspresji receptorów CX3CR1 i CB2 na mikrogleju w rdzeniu kręgowym. MDA7 złagodziło również utratę wewnątrznaskórkowych włókien nerwowych wywołaną przez CPIP.”

Badanie podsumowano:

„Nasze odkrycia sugerują, że MDA7, nowy agonista CB2, może oferować innowacyjne podejście terapeutyczne do leczenia objawów neuropatycznych i odpowiedzi neurozapalnych wywołanych przez CRPS-I w przypadku niedokrwienia i uszkodzenia reperfuzyjnego”.

Podsumowanie

Prawdą jest, że jest to tylko jedno badanie, ale podsumowuje ono oraz wyjaśnia wiele anegdotycznych historii, które mają miejsce na świecie. Oczywiście, aby wysunąć odpowiednie wnioski, potrzeba odpowiednich badań przeprowadzonych na ludziach, ale my osobiście myślimy, że jest to świetny start!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.