Odurzające działanie CBD stosowanego w dużych dawkach

Badanie stwierdza, że CBD stosowane w dużych dawkach może mieć działanie odurzające oraz zwiększać haj wywoływany przez THC.

Wiele badań poświęcono zrozumieniu, w jaki sposób dwa główne składniki marihuany, THC i CBD działają niezależnie. Ale nowe badanie wskazuje, że kannabinoidy oddziałują ze sobą w nieoczekiwany sposób, co wydaje się podważać popularne poglądy na temat CBD i „haju”.

Zespół australijskich naukowców zrekrutował 36 osób, z których niektóre były regularnymi użytkownikami marihuany, a pozostałe spożywały ją rzadko oraz postanowił podać wapowaną marihuanę w różnych dawkach, w celu dowiedzenia się, w jaki sposób różne stężenia tych dwóch składników wpływają na uczestników.

Uczestnikom badania podano pięć dawek: placebo, samo THC (8 miligramów), samo CBD w wysokich dawkach (400 miligramów), THC i małe ilości CBD (odpowiednio 8 miligramów THC i 4 miligramy CBD- co jest najbliższym odpowiednikiem stosowanych produktów cannabis) oraz THC i duże ilości CBD (odpowiednio 12 miligramów i 400 miligramów). Zmierzono ciśnienie krwi oraz pobrano próbki krwi, a eksperci wykorzystali odpowiednie testy do monitorowania zmiennych przez cały eksperyment.

Ogólnie rzecz biorąc, konwencjonalna wiedza mówi, że CBD, czyli kannabidiol, jest substancją niepsychoaktywną, która może łagodzić haj powodowany przez THC. Ale zdaniem naukowców nie jest to prawda.

Jedno z ich nowych odkryć dotyczyło samego stosowania dużych ilości CBD. Eksperci obserwujący uczestników, którzy wzięli udział w przygotowaniu, „wywnioskowali zatrucie, ale nie mieli bezpośredniego wglądu w wewnętrzny świat uczestników, którzy poczuli się odurzeni z powodu wyraźnych odczuć depersonalizacji, derealizacji oraz zmienionych odczuć wewnętrznych i zewnętrznych”.

„Nigdy wcześniej nie odnotowano takich wyników w odniesieniu do wysokich dawek CBD” – napisali naukowcy w badaniu, które zostało opublikowane w styczniu 2019 r. w czasopiśmie European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Odkryto również nieco sprzeczne z intuicją efekty CBD. Kiedy uczestnicy wapowali wariant o niskiej zawartości CBD i THC, ich subiektywna ocena odurzenia była wyższa niż wtedy, gdy wapowali samo THC, co wskazuje, że w niskich dawkach CBD może faktycznie wzmacniać psychoaktywne działanie THC. Obiektywna analiza stężenia THC w osoczu krwi i tym podobne odkrycia potwierdzają te wyniki. Efekty te były „najbardziej zauważalne u rzadkich użytkowników cannabis”.

„Mimo, że należy wyjaśnić precyzyjne mechanizmy tego działania, odkrycie, że niskie dawki CBD mogą nasilać działanie THC, ma znaczące implikacje dla rozważenia proporcji THC i CBD, które mogą być zalecane w materiale roślinnym. Ze względu na to, że cannabis jest coraz częściej wykorzystywane do celów leczniczych, ważne jest, aby zminimalizować szkody na rzecz poprawy właściwości terapeutycznych. Chociaż samo odurzenie niekoniecznie jest szkodliwe, wielu pacjentów nie chce doświadczać takich efektów, i mogą być one szkodliwe w sytuacjach takich jak prowadzenie pojazdu po spożyciu marihuany”.

Innymi słowy, mimo że potrzebne są dalsze badania w tej kwestii, przedstawione wyniki rzucają światło na to, w jaki sposób można modyfikować proporcje THC do CBD, aby zmniejszyć liczbę przypadków odurzenia i poprawić właściwości terapeutyczne marihuany.

Wreszcie, badanie to potwierdza, że CBD może, jak wykazują wcześniejsze badania, łagodzić odurzające działanie THC – ale wydaje się, że efekt ten występuje tylko wtedy, gdy stężenie CBD jest wysokie.

„Odkrycia te, chociaż specyficzne dla wapowania i definitywnie wymagające replikacji, mogą mieć wpływ na zalecane proporcje stosowanego THC i CBD zarówno w medycznych jak i rekreacyjnych wykorzystaniach marihuany” – piszą naukowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.