Moc THC oraz sposób jej pomiaru

Więc jaka jest prawda o sile marihuany oraz jak zmieniła się one na przestrzeni lat? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy choć trochę zrozumieć, czym jest marihuana i jak była ona traktowana przez władze.
Jak mierzy się moc marihuany?

Definicja: Moc substancji to ilość substancji na objętość lub masę próbki. Dla przykładu, moc alkoholu mierzy się w „ABV” – procent alkoholu na objętość, więc piwo 5% będzie zawierało 5% alkoholu na butelkę.

Ze względu na to, że substancją, którą rząd kojarzy z „zatruciem” powodowanym przez cannabis, , jest THC, a my mamy do czynienia z substancją stałą, siła cannabis powinna być mierzona w THC na gram próbki, i tu właśnie natrafiamy na problem.

Warto wspomnieć, że cannabis to nie tylko THC; cannabis to mieszanka różnych substancji aktywnych, których różne stosunki mają bardzo różny wpływ na każdego użytkownika. Jednak zwykle mierzy się tylko siłę THC, co stwarza pierwszy problem, gdy chcemy przyjrzeć się zmianom zachodzącym w charakterze cannabis na przestrzeni lat. Władze nigdy nie dokonywały żadnych pomiarów ilości innych aktywnych substancji chemicznych w sposób regularny. Wyjaśnia to przynajmniej częściowo fakt, że konopie indyjskie są nielegalne, a dokonane pomiary zostały dokonane przede wszystkim w celu egzekwowania przepisów, a nie kontroli jakości.

Czy w takim razie przynajmniej moc THC mierzono w kategoriach ilości THC na gram próbki? …..

Niestety nie.

W 2005 r., UKCIA zapytało rządową agencję reklamową ds. narkotyków o to, w jaki sposób mierzona jest siła marihuany:

Pytanie UKCIA:

Dużo słyszy się o mocy cannabis ostatnio. Ta moc podawana jest jako „procent THC”. Czy możesz wyjaśnić, co to oznacza?

W przypadku alkoholu siłę mierzy się w procentach objętości alkoholu (% ABV), ale w przypadku THC – podawane 10% z pewnością nie stanowi 10% objętości ani masy, więc co oznacza ten procent?

Jako pytanie uzupełniające – cannabis to nie tylko THC, drugim głównym składnikiem jest CBD, o którym wiadomo, że modyfikuje działanie THC. Moc CBD również wyraża się jako procent, więc jak mierzy się stosunek THC do CBD?

Odpowiedź Home Office:

Podawany procent THC jest wagą masy THC w suchej próbce cannabis wybranej do analizy. Świeża marihuana zawiera mniejszą proporcję THC ze względu na to, że świeży materiał roślinny zawiera dużo wody.

THC jest głównym aktywnym składnikiem marihuany. Proporcja innych składników cannabis nie jest zatem interesująca pod względem siły działania.Kwas THC (kwas delta-9-tetrahydrokannabinolowy) przekształca się w THC, gdy cannabis zostaje podgrzane (np. w papierosie), więc niektórzy naukowcy używają analizy metodą chromatografii gazowej (GC) do pomiaru THC. Ta metoda skutecznie mierzy całkowitą dostępną ilość THC.

Stosunek kannabinoidów jest czasem mierzony podczas porównywania próbek cannabis. Stosunek ten jest odpowiedzią względną uzyskaną przez konkretną metodę analizy, a zatem nie odnosi się bezpośrednio do rzeczywistych stosunków procentowych kompozycji. Bezwzględne proporcje CBD zwykle nie są mierzone.

Co więc mówi nam powyższe?

„Podawany procent THC jest wagą masy THC w suchej próbce cannabis wybranej do analizy. Świeża marihuana zawiera mniejszą proporcję THC ze względu na to, że świeży materiał roślinny zawiera dużo wody.”

Nie jest jasnym, co rozumie się poprzez „suchy” materiał roślinny. Czy jest to materiał roślinny, który możesz kupić u swojego sprzedawcy? Bo jeśli tak, to przecież on nadal składa się głównie z wody, więc co mogą mieć oni na myśli mówiąc „suchy”? Wydawać się może, że chodzi o całkowicie wysuszoną próbkę, czyli próbkę, z której została usunięta cała woda, w efekcie niszcząc biomasę, pozostawiając jedynie oleje wytwarzane przez rośliny. Poprosiliśmy o potwierdzenie w tej kwestii, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Warto również zauważyć, że pomiar jest tak naprawdę określany jako „siła działania”, a nie siła. To ostrożne użycie słów jest typowe dla polityków, więc ciężko jest wtedy zdefiniować prawdę. Jest to istotne dlatego, że ilość olejów wytwarzanych przez roślinę nie stanowi stałego ułamka całkowitej masy. Będzie to zależeć od tego, która część rośliny jest pobrana do badania oraz w jaki sposób jest ona uprawiana.

Zatem pomiar, który jest wykonywany, jest procentem wagowym olejów znajdujących się w próbce, a nie całkowitą masą próbki.

Czy siła działania jest bezpośrednio porównywalna z siłą? Nie jest jasnym, czy tak jest. Biorąc pod uwagę te wszystkie dane, faktyczna siła marihuany tak naprawdę nie była mierzona.

Z odpowiedzi wynika również, że nie zastosowano standardowego systemu do wykonywania pomiarów („niektórzy naukowcy używają analizy metodą chromatografii gazowej (GC) do pomiaru THC”).

Opierając się na tego rodzaju reżimie pomiaru, jasnym jest, że wyciąganie znaczących wniosków w kwestii zmian siły jest trudne.

Podsumowując:

Mierzona właściwość – „moc” – ma niepewny związek z „siłą”. Przez lata nie było standardowej metodologii do wykonywania pomiarów. Zmierzone do tej pory próbki prawdopodobnie są bardzo daleko od statystycznie prawidłowej próbki.

Nikt nie ma pojęcia w jakim kierunku pójdą sprawy. Zakazy uniemożliwiają właściwe monitorowanie cannabis oraz powodują potencjalnie znaczące zmiany w sposobie uprawy rośliny. Na chwilę obecną widzimy, że coraz więcej krajów zmienia przepisy faworyzując marihuanę, ale co będzie dalej? Z pewnością zobaczymy dopiero za kilka lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TanieSianie.COM - Blog Tanie Sianie o marihuanie THC oraz wszystko o roślinach konopi i cannabis CBD.